dienvientnf's Recent Activity

 1. dienvientnf đã đăng chủ đề mới.

  Hướng Dẫn Luyện Thanh

  Để chuẩn bị cho mùa thi bolero sắp tới, Trung Tâm Tây Nguyên Phim hướng dẫn thêm cho các bạn một số hướng dẫn về cách lấy hơi như thế nào...

  Diễn đàn: Máy ảnh - Máy quay

  25/5/18 lúc 20:22
 2. dienvientnf đã đăng chủ đề mới.

  Hướng Dẫn Luyện Thanh

  Để chuẩn bị cho mùa thi bolero sắp tới, Trung Tâm Tây Nguyên Phim hương dẫn them cho các bạn một số hướng dẫn về cách lấy hơi như thế nào...

  Diễn đàn: Tuyển dụng - Việc làm

  23/5/18 lúc 18:56